Heakorrateenus

Heakorratööde (puhastamine ja koristamine) tegemine krundil ja hoones sisaldab kõiki neid tegevusi, mis on seotud ettenähtud puhtuse tagamisega ning kinnistul ja hoonetes tekkinud mustuse ja jäätmete kõrvaldamisega.

  • Sisehooldusega tagatakse hoone üldkasutatavate- ja tehniliste pindade heakord (treppide, trepi käsipuude, koridori seinte ja akende ning uste puhatus).
  • Krundihoolduse käigus koristatakse territoorium (käiguteed, hoovi- ja parkimisalad) prahist. Suvel niidetakse murud, sügisel koristatakse mahalangenud puulehed ja talvel lumi. Vajadusel tehakse libedusetõrjet käigu- ja sõiduteedel. 
  • Jäätmekäitlus. Sõlmitakse leping vastava jäätmekäitlejaga või korraldatakse jäätmete vedu ettenähtud kogumis- ning     töötlemiskohtadesse.
  • Lippude heiskamine ja langetamine.