Haldusteenus

Kinnisvara haldamine on kas juriidilistel õigustel põhinev või lepingulistest kohustustest tulenev vastutus kinnisvara jätkuva olemasolu eest, tagades hallatava kinnisvara füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilitamise läbi kinnisvara kasutamisega seotud protsesside juhtimise ja nende kirjeldamise (dokumenteerimise).

Haldusteenus sisaldab järgmisi tegevusi:

•    Majandustegevuse aastakava koostamine
•    Üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine 
•    Korteriühistu juhatuse- ja üldkoosolekute protokollide vormistamine
•    Koosolekute protokollide avalikustamise korraaldamine lähtuvalt põhikirjast
•    Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine
•    Lepingute haldamine ja asjaajamine
•    Heakorratööde korraldamine kinnisvaraobjektil
•    Kinnisvaraobjekti omanike omavahelise suhete/ informatsiooni liikumise korraldamine
•    Tugiteenuste osutamise korraldamine kinnisvaraobjektil (vt. tugitenused)
•    Tehnosüsteemide hoolduse ja kontrolli korraldamine 
•    Remonditööde organiseerimine
•    Näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele
•    Kulude analüüs, aruandlus üldkoosolekule ja juhatusele
•    Aastaaruande koostamine
•    Võlgnikega suhtlemine