Siseterritooriumi korrashoid

  • Trepikodade puhastus
  • Pindade hooldus
  • Sisemiste aknaklaaside puhastus
  • Põrandate süvapesu